Baseball
Add news
News

Công việc kế toán phải lÃ*m với Doanh nghiệp mới thÃ*nh láº*p CHP

00
Doanh nghiệp mới mới thÃ*nh láº*p năm 2021 cần chú ý các thủ tục kê khai thuế với CÆ¡ quan thuế quản lý vÃ* các cÆ¡ quan khác có liên quan:

  • Mua Chữ ký số Token thá»±c hiện kê khai tờ khai lệ phÃ* môn bÃ*i
  • Mở tÃ*i khoản ngân hÃ*ng, đăng ký nộp thuế điện tá»* vÃ* Nộp lệ phÃ* môn bÃ*i tÆ°Æ¡ng ứng mức vốn điều lệ đăng ký
  • Thông báo tÃ*i khoản ngân hÃ*ng lên Sở kế hoạch nÆ¡i cấp đăng ký kinh doanh
  • LÃ*m thủ tục đăng ký sá»* dụng, phát hÃ*nh hóa đơn điện tá»*/ hóa đơn giấy lên cÆ¡ quan thuế quản lý
  • Đăng ký phÆ°Æ¡ng pháp trÃ*ch khấu hao TSCĐ lên cÆ¡ quan thuế
Các chủ Doanh nghiệp hay Kế toán có thể tham gia nhóm Zalo bên dưới, các vấn đề hỗ trợ nhÆ° tÆ° vấn sá»* dụng Chữ ký số Token, Hóa đơn điện tá»*, Phần mềm kế toán, Kê khai thuế mình vÃ* mọi người sẽ tÆ° vấn nhé:

https://zalo.me/g/rchqik703dichvu doanhnghiepmoi . vn/newĐT: 0976924010 -0944054798 -0908803905
Загрузка...

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Read on Sportsweek.org:

Other sports

Sponsored